Model Değişim Prosesleri İçin Verimliliği Artırma Uygulamaları